icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زیروآکشن
اسمارت آکشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 11 ارديبهشت 1402

اسمارت آکشن

آثار ایرانی

یرواند ناهاپتیان
یرواند ناهاپتیان

شماره اثر 149

1355 | بدون عنوان

آبرنگ روی مقوا

30 × 21سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 16,000,000 Toman

میشا شهبازیان
میشا شهبازیان

شماره اثر 150

1350 | بدون عنوان

جوهر روی مقوا

33 × 21سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 10,000,000 Toman

علی‌اکبر صنعتی
علی‌اکبر صنعتی

شماره اثر 151

1376 | بدون عنوان

آبرنگ روی مقوا

9 × 16سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 8,000,000 Toman

محمدعلی ترقی جاه
محمدعلی ترقی جاه

شماره اثر 152

1367 | بدون عنوان

مداد روی مقوا

58 × 36سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 16,000,000 Toman

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 153

بدون عنوان

اکریلیک روی مقوا

65 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 17,000,000 Toman

منوچهر نیازی
منوچهر نیازی

شماره اثر 154

1388 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

30 × 40سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 22,000,000 Toman

مسعود سعدالدین
مسعود سعدالدین

شماره اثر 155

بدون عنوان

جوهر روی مقوا

17 × 30سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 6,000,000 Toman

کامبیز درم بخش
کامبیز درم بخش

شماره اثر 156

1395 | بدون عنوان

راپید روی کاغذ

32 × 20سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 6,000,000 Toman

هانیبال الخاص
هانیبال الخاص

شماره اثر 157

1382 | بدون عنوان

جوهر روی مقوا

22 × 16سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 10,000,000 Toman

فرشید ملکی
فرشید ملکی

شماره اثر 158

1393 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

34 × 24سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 17,000,000 Toman

محمد فاسونکی
محمد فاسونکی

شماره اثر 159

بدون عنوان

جوهر روی مقوا

30 × 18سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 11,000,000 Toman

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 160

1351 | بدون عنوان

راپید روی کاغذ

21 × 31سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 17,000,000 Toman

اثری از حراج قبلی

  • منوچهر نیازی 6 ارديبهشت 1402

    بدون عنوان 60 × 90 سانتی‌متر ترکیب مواد روی بوم

    شماره اثر: 113
bktop