icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آثار باستانی و هنرهای اسلامی
رُزبِریز آکشن | لندن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 7 ارديبهشت 1403

رُزبِریز آکشن

آثار ایرانی

شهرام کریمی
شهرام کریمی

شماره اثر 392

بدون عنوان

ترکیب مواد روی پارچه‌ی پرده

170 × 137سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000£

قیمت فروش رفته: 1,703£

شهرام کریمی
شهرام کریمی

شماره اثر 393

نوازنده

ترکیب مواد روی پارچه‌ی پرده

140 × 120سانتی‌متر

براورد: 1,200 - 1,500£

قیمت فروش رفته: 1,048£

شهرام کریمی
شهرام کریمی

شماره اثر 394

بدون عنوان

ترکیب مواد روی پارچه‌ی پرده

118 × 118سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000£

قیمت فروش رفته: 1,703£

حسین بهزاد
حسین بهزاد

شماره اثر 395

1340 | یک پرتره‌ از خیام

رنگدانه‌های مات روی کاغذ

20.8 × 17سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500£

قیمت فروش رفته: 982£

افسون
افسون

شماره اثر 396

1388 | ناصرالدین شاه

ترکیب مواد روی کاغذ

42 × 59سانتی‌متر

براورد: 700 - 1,000£

قیمت فروش رفته: 602£

افسون
افسون

شماره اثر 397

1388 | محمد مصدق

ترکیب مواد روی کاغذ

41.9 × 58.9سانتی‌متر

براورد: 700 - 1,000£

قیمت فروش رفته: 602£

ملکه نایینی
ملکه نایینی

شماره اثر 398

1376 | داییِ من

چاپ کروماتیک (دیجیتال سی.پرینت)

90 × 58سانتی‌متر

براورد: 400 - 600£

قیمت فروش رفته: 340£

اثری از حراج قبلی

  • رضا مافی 8 ارديبهشت 1402

    خط سبز 22 × 48 سانتی‌متر ترکیب مواد روی تخته

    شماره اثر: 517 تخمینی: 3,000 - 5,000£
bktop