هنر شهری و معاصر

رُزبِریز آکشن | لندن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی: 6 اسفند 1399
رُزبِریز آکشن
رُزبِریز آکشن

آثار ایرانی

 • حمید عجمی

  حمید عجمی

  شماره‌ی اثر 126 1388 | الله 200 × 200سانتی‌متر £1,500 - £2,000 فروش‌نرفته
 • سمیرا علیخان‌زاده

  سمیرا علیخان‌زاده

  شماره‌ی اثر 127 1387 | بدون عنوان 80 × 120سانتی‌متر £500 - £700 قیمت فروش رفته: £360
 • روح‌اله حسین‌زاده

  روح‌اله حسین‌زاده

  شماره‌ی اثر 128 1389 | رفتی نه از دل 130 × 180سانتی‌متر £600 - £800 قیمت فروش رفته: £420
 • حسین خسروجردی

  حسین خسروجردی

  شماره‌ی اثر 129 بدون عنوان 126.5 × 176.5سانتی‌متر £1,200 - £1,800 قیمت فروش رفته: £1,100
 • حسین خسروجردی

  حسین خسروجردی

  شماره‌ی اثر 130 1385 | پرواز 127 × 195سانتی‌متر £1,200 - £1,800 قیمت فروش رفته: £900
 • آرش نظری

  آرش نظری

  شماره‌ی اثر 131 1389 | مسافر 80 × 185سانتی‌متر £800 - £1,200 قیمت فروش رفته: £550

حراجی‌های پیشین

 • Roseberys Auction

  بهمن جلالی


  1 آبان 1399

  قیمت فروش رفته: £1,800

  بهمن جلالی


  1 آبان 1399

  بدون عنوان

  62 × 62 سانتی‌متر

  عکس رنگی سوارشده پشت آینه

  قیمت فروش رفته: £1,800

  شماره‌ی اثر: 257 تخمینی: £2,000 - £3,000

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze