آثار مهم هنری

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آثار مهم هنری
ریوِره آکشنز | سینت پال-مینیاپولیس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 8 ارديبهشت 1401

ریوِره آکشنز

آثار ایرانی

منوچهر یکتایی
منوچهر یکتایی

شماره اثر 265

1356 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

براورد: 1,000 - 1,500$

قیمت فروش رفته: 1,625$

چارلز حسین زنده‌رودی
چارلز حسین زنده‌رودی

شماره اثر 266

1339 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

20.3 × 31سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000$

قیمت فروش رفته: 1,375$

چارلز حسین زنده‌رودی
چارلز حسین زنده‌رودی

شماره اثر 267

بدون عنوان

سیلک‌اسکرین روی کاغذ

70 × 51سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 5,000$

قیمت فروش رفته: 2,625$

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

شماره اثر 268

1372 | بدون عنوان

خودکار روی کاغذ

56 × 76.2سانتی‌متر

براورد: 10,000 - 15,000$

فروش‌نرفته

مسعود عربشاهی
مسعود عربشاهی

شماره اثر 269

1365 | بدون عنوان

ماژیک روی کاغذ

30 × 21.6سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,200$

قیمت فروش رفته: 1,375$

مسعود عربشاهی
مسعود عربشاهی

شماره اثر 270

1365 | بدون عنوان

خودکار روی کاغذ

32 × 21سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,200$

قیمت فروش رفته: 1,375$

مسعود عربشاهی
مسعود عربشاهی

شماره اثر 271

1365 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

30 × 20.3سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,200$

قیمت فروش رفته: 1,375$

اثری از حراج قبلی

  • چارلز حسین زنده‌رودی 7 بهمن 1400

    بدون عنوان 22.2 × 35.5 سانتی‌متر جوهر روی کاغذ

    شماره اثر: 475 تخمینی: 4,000 - 6,000$ قیمت چکش‌خورده: 4,200$
bktop