icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فروش ژانویه روز دوم، هنرهای زیبا و هنر آسیا
ریوِره آکشنز | سینت پال-مینیاپولیس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 7 بهمن 1400

ریوِره آکشنز

آثار ایرانی

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

شماره اثر 473

1355 | بدون عنوان

خودکار روی کاغذ

21.6 × 30سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500$

قیمت فروش رفته: 4,500$

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

شماره اثر 474

1355 | بدون عنوان

خودکار روی کاغذ

18.5 × 25.4سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500$

قیمت فروش رفته: 5,125$

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 475

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

22.2 × 35.5سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000$

قیمت فروش رفته: 5,250$

اثری از حراج قبلی

  • سیا ارمجانی 31 شهريور 1400

    1351 | برج‌های صوتی 74 × 110 سانتی‌متر لیتوگراف

    شماره اثر: 62 تخمینی: 800 - 1,200$
bktop