هنر معاصر

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

هنر معاصر

پیاسا | پاریس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 2 تير 1391

پیاسا

آثار ایرانی

چارلز حسین زنده‌رودی
چارلز حسین زنده‌رودی

شماره اثر 153

هاناکوتوبا

اکریلیک روی بوم

74 × 105سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 40,000€

قیمت فروش رفته: 37,714€

bktop