تصاویر، چاپ و مجسمه‌ی بریتانیایی و قاره‌ای

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تصاویر، چاپ و مجسمه‌ی بریتانیایی و قاره‌ای
آکشن المپیا | لندن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 12 آبان 1400

آکشن المپیا

آثار ایرانی

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 176

اسب سبز

رنگ روغن روی بوم با ورق طلا

64 × 79سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 5,000£

قیمت فروش رفته: 4,500£

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 177

چهره زن

رنگ روغن روی بوم

61 × 51سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500£

قیمت فروش رفته: 1,700£

bktop