تصاویر، چاپ و مجسمه‌ی بریتانیایی و قاره‌ای

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تصاویر، چاپ و مجسمه‌ی بریتانیایی و قاره‌ای
آکشن المپیا | لندن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 16 ارديبهشت 1400

آکشن المپیا

آثار ایرانی

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 159

اسب سبز

رنگ روغن روی بوم با ورق طلا

64 × 79سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 12,000£

فروش‌نرفته

bktop