icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حراج زنده مجموعه‌های دائمی
حراج نیل نیواورلئان | نیواورلئان

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 8 تير 1403

حراج نیل نیواورلئان

آثار ایرانی

دیوید هارونی
دیوید هارونی

شماره اثر 270

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

91.4 × 91.4سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000$

قیمت فروش‌رفته: 4,375$

دیوید هارونی
دیوید هارونی

شماره اثر 271

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

91.4 × 91.4سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 5,000$

قیمت فروش‌رفته: 6,500$

دیوید هارونی
دیوید هارونی

شماره اثر 272

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

25.4 × 20.3سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500$

قیمت فروش‌رفته: 2,900$

دیوید هارونی
دیوید هارونی

شماره اثر 273

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

91.4 × 152.4سانتی‌متر

براورد: 5,000 - 8,000$

قیمت فروش‌رفته: 7,930$

دیوید هارونی
دیوید هارونی

شماره اثر 274

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

121.9 × 152.4سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000$

قیمت فروش‌رفته: 5,185$

دیوید هارونی
دیوید هارونی

شماره اثر 275

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

50.8 × 40.6سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,500$

قیمت فروش‌رفته: 2,600$

اثری از حراج قبلی

  • سیراک ملکنیان 6 بهمن 1402

    1347 | بدون عنوان آبرنگ روی کاغذ

    شماره اثر: 509 تخمینی: 3,000 - 5,000$
bktop