icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فروش دسامبر هنر و آثار آسیایی
گروه ای‌آرت مورنینگ‌استار | کری

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 4 دى 1400

گروه ای‌آرت مورنینگ‌استار

آثار ایرانی

منوچهر یکتایی
منوچهر یکتایی

شماره اثر 27

1354 | طبیعت بی‌‌جان گل

پاستل روی کاغذ

107 × 131سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 4,000$

قیمت فروش رفته: 4,000$

منوچهر یکتایی
منوچهر یکتایی

شماره اثر 28

1354 | طبیعت بی‌جان گل

پاستل روی کاغذ

109.2 × 99سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 4,000$

قیمت فروش رفته: 4,750$

bktop