icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
میلون اند اَسوسیز پاریس | پاریس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 26 خرداد 1400

میلون اند اَسوسیز پاریس

رویداد تازه‌ی حراج میلون بر روی آثار خاورمیانه، آفریقای شمالی و هندوستان همراه آثار هنرمندانی از مراکش، الجزایر، تونس، عراق، عربستان، امارات، ترکیه و ایران در بخش نقاشی، حجم، چاپ و نقاشی‌-خط تمرکز دارد. این حراجی در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ در هتل دروت پاریس چکش می‌خورد. در این حراجی بیش از پنجاه اثر مدرن و معاصر از هنرمندان ایرانی چون حسین بهزاد، مارکو گریگوریان، پرویز تناولی، منصور قندریز و… حضور دارند. در بین هنرمندان ایرانی چارلز زنده‌رودی با ۵ اثر بالاترین تعداد اثر شرکت کرده است . آثار ایرانی با تخمین قیمت ۶۰۰ یورو تا ۱۰۰ هزار یورو برآورد شده‌اند.

وبسایت حراجی

آثار ایرانی

پرویز تناولی
پرویز تناولی

شماره اثر 48

1387 | هیچ روی صندلی

فایبرگلاس

195 × 70 × 75سانتی‌متر

براورد: 80,000 - 100,000€

فروش‌نرفته

فرامرز پیلارام
فرامرز پیلارام

شماره اثر 49

بدون عنوان

لیتوگراف رنگی

75.5 × 53.8سانتی‌متر

براورد: 600 - 800€

فروش‌نرفته

فرامرز پیلارام
فرامرز پیلارام

شماره اثر 50

ترکیب‌بندی

رنگ روغن روی بوم

67 × 88سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 12,000€

فروش‌نرفته

منصور قندریز
منصور قندریز

شماره اثر 51

1342 | سقاخانه

میکس‌مدیا روی بوم

100 × 62سانتی‌متر

براورد: 18,000 - 25,000€

قیمت فروش رفته: 39,000€

منصور قندریز
منصور قندریز

شماره اثر 52

1337 | جمجمه و پالت

رنگ روغن روی بوم

45 × 59.5سانتی‌متر

براورد: 10,000 - 15,000€

قیمت فروش رفته: 15,000€

جعفر روحبخش
جعفر روحبخش

شماره اثر 53

1369 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

59 × 89سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 20,000€

قیمت فروش رفته: 19,500€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 54

ترکیب‌بندی

لیتوگراف رنگی

75 × 56سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,000€

فروش‌نرفته

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 55

بدون عنوان

لیتوگراف رنگی

76.3 × 55.5سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500€

فروش‌نرفته

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 56

بدون عنوان

سریگراف

66 × 52سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 2,000€

فروش‌نرفته

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 57

1351 | ورودی

لیتوگرافی

75 × 55سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,200€

فروش‌نرفته

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 58

1360 | بدون عنوان

گواش، رنگ طلایی روی کاغذ

53 × 38سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 12,000€

فروش‌نرفته

صادق تبریزی
صادق تبریزی

شماره اثر 59

1385 | بدون عنوان

اکریلیک و جوهر روی بوم

100 × 70سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000€

فروش‌نرفته

محمد احصایی
محمد احصایی

شماره اثر 60

بدون عنوان

اکریلیک روی تخته

69.7 × 69.7سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000€

فروش‌نرفته

نصرالله افجه‌ای
نصرالله افجه‌ای

شماره اثر 61

بدون عنوان

جوهر روی بوم

119 × 119سانتی‌متر

براورد: 25,000 - 35,000€

فروش‌نرفته

هوشنگ پزشک‌نیا
هوشنگ پزشک‌نیا

شماره اثر 69

1341 | فرش‌فروش خیابان بورقان

گواش و جوهر روی کاغذ

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 20,000€

فروش‌نرفته

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 70

1363 | خودنگاره

نمد و جوهر روی کاغذ

31.5 × 28سانتی‌متر

براورد: 600 - 800€

قیمت فروش رفته: 780€

مارکو گریگوریان
مارکو گریگوریان

شماره اثر 71

1340 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

116.8 × 39.4سانتی‌متر

براورد: 12,000 - 15,000€

قیمت فروش رفته: 15,600€

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 72

1340 | ترکیب‌بندی

میکس مدیا روی کاغذ

50 × 64.5سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

فروش‌نرفته

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 73

1354 | بدون عنوان

رنگ روغن روی کاغذ سوارشده بر بوم

105 × 75سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000€

قیمت فروش رفته: 10,400€

ابوالقاسم سعیدی
ابوالقاسم سعیدی

شماره اثر 74

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

93 × 69سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 18,000€

فروش‌نرفته

منوچهر یکتایی
منوچهر یکتایی

شماره اثر 75

1341 | بدون عنوان

رنگ روغن روی کاغذ

76.2 × 56.5سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000€

قیمت فروش رفته: 5,200€

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 76

1378 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی بوم

65 × 50سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

فروش‌نرفته

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 77

1384 | تراس کافه پاریس

اکریلیک روی بوم

65 × 50سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

قیمت فروش رفته: 6,500€

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 78

1378 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی بوم

100 × 73سانتی‌متر

براورد: 5,000 - 8,000€

فروش‌نرفته

رضا درخشانی
رضا درخشانی

شماره اثر 97

بدون عنوان

میکس‌مدیا روی بوم

219 × 89.5سانتی‌متر

براورد: 20,000 - 25,000€

فروش‌نرفته

گلناز فتحی
گلناز فتحی

شماره اثر 98

1384 | نانوشته

اکریلیک روی بوم

150 × 275سانتی‌متر

براورد: 20,000 - 30,000€

قیمت فروش رفته: 28,600€

احمد مرشدلو
احمد مرشدلو

شماره اثر 99

1386 | زن

اکریلیک و جوهر روی مقوا

90 × 120سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

فروش‌نرفته

احمد مرشدلو
احمد مرشدلو

شماره اثر 100

بدون عنوان

اکریلیک و جوهر روی مقوا

120 × 90سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

فروش‌نرفته

محمود بخشی
محمود بخشی

شماره اثر 101

1392 | بدون‌ عنوان 92-05

جوهر روی کاغذ

70 × 55سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 3,000€

فروش‌نرفته

سمیرا علیخان‌زاده
سمیرا علیخان‌زاده

شماره اثر 102

1387 | شماره ۱۰ آلبوم خانوادگی

اکریلیک، چاپ جوهر افشان، آینه و زغال روی تخته ام. دی. اف

79.5 × 119.5سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

فروش‌نرفته

شهریار احمدی
شهریار احمدی

شماره اثر 104

1387 | بدون عنوان

اکریلیک و کرایون روی بوم

207 × 149سانتی‌متر

براورد: 5,000 - 8,000€

قیمت فروش رفته: 5,850€

بابک روشنی نژاد
بابک روشنی نژاد

شماره اثر 105

1387 | شماره 5

رنگ روغن روی بوم

200 × 280سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 12,000€

فروش‌نرفته

بهاره نوابی
بهاره نوابی

شماره اثر 106

1399 | تئاتر زندگی

کرایون و اکریلیک روی پلی‌استر

60 × 100سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

فروش‌نرفته

رضا عظیمیان
رضا عظیمیان

شماره اثر 111

1388 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

160.5 × 120سانتی‌متر

براورد: 5,000 - 8,000€

فروش‌نرفته

افشان کتاب‌چی
افشان کتاب‌چی

شماره اثر 113

1387 | لیز پوشیده

سریگراف

73 × 71سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 4,000€

فروش‌نرفته

افشان کتاب‌چی
افشان کتاب‌چی

شماره اثر 114

1387 | مرلین پوشیده

سریگراف

72 × 70.5سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000€

فروش‌نرفته

فرهاد مشیری
فرهاد مشیری

شماره اثر 115

1384 | فامیلیز اسک وای

جاپ لامبدا

76.2 × 101سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

فروش‌نرفته

حامد رشتیان
حامد رشتیان

شماره اثر 118

1396 | شیر خاکستری

برنز

45 × 36 × 11سانتی‌متر

براورد: 4,500 - 5,000€

فروش‌نرفته

مجتبی رمزی
مجتبی رمزی

شماره اثر 119

1395 | فالگوش

برنز

35 × 26 × 18سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 5,000€

فروش‌نرفته

قدرت‌الله عاقلی
قدرت‌الله عاقلی

شماره اثر 120

1398

برنز

52 × 19 × 10سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

فروش‌نرفته

محمدرضا خلجی
محمدرضا خلجی

شماره اثر 121

1396 | بدون عنوان

آلومنیوم

81.5 × 32.5 × 20سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

فروش‌نرفته

علی جمشیدی
علی جمشیدی

شماره اثر 124

1393 | عشق

رنگ روغن روی بوم

176 × 176سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 3,500€

فروش‌نرفته

حسین کاشیان
حسین کاشیان

شماره اثر 125

بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

99 × 69.5سانتی‌متر

براورد: 7,000 - 9,000€

فروش‌نرفته

علیرضا سعادتمند
علیرضا سعادتمند

شماره اثر 126

1391 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

100 × 100سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 2,000€

فروش‌نرفته

بهروز زیندشتی
بهروز زیندشتی

شماره اثر 127

1392 | بدون عنوان

جوهر و رنگدانه روی بوم

200 × 100سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

فروش‌نرفته

شهاب فتوحی
شهاب فتوحی

شماره اثر 128

1387 | پسران باکره، شکوفه‌های خونی

میکس‌مدیا روی کاغذ

85 × 60سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,200€

قیمت فروش رفته: 1,170€

فریدون امیدی
فریدون امیدی

شماره اثر 129

1393 | بدون عنوان

رنگ روغن روی کاغذ

160 × 150سانتی‌متر

براورد: 7,000 - 8,000€

فروش‌نرفته

عادل یونسی
عادل یونسی

شماره اثر 135

1388 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

200 × 300سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000€

فروش‌نرفته

عادل یونسی
عادل یونسی

شماره اثر 136

1394 | لینکلن

رنگ روغن روی بوم

170 × 150سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 3,500€

فروش‌نرفته

حسین بهزاد
حسین بهزاد

شماره اثر 137

1331 | رقاص

گواش و جوهر روی کاغذ

61.8 × 48.8سانتی‌متر

براورد: 7,000 - 9,000€

فروش‌نرفته

اثری از حراج قبلی

  • محسن وزیری مقدم 12 آذر 1399

    1341 | ترکیب‌بندی 99.5 × 171 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی بوم

    شماره اثر: 82 تخمینی: 8,000 - 12,000€ قیمت چکش‌خورده: 31,000€
bktop