آیبید فوتوگرافی

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیبید فوتوگرافی
کلر آیبید | زوریخ

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 16 تير 1400

کلر آیبید

آثار ایرانی

رضا دقتی
رضا دقتی

شماره اثر 5754

1384 | افغانستان

چاپ لامبدا

59.5 × 89.5سانتی‌متر

براورد: 460 - 730€

فروش‌نرفته

bktop