icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
یک حراج نقاشی‌های زیبا
حراج هنرهای زیبا جان نیکولسنز | فرنهورست

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 7 مهر 1400

حراج هنرهای زیبا جان نیکولسنز

آثار ایرانی

حسین ارژنگی
حسین ارژنگی

شماره اثر 444

1289

رنگ روغن روی بوم

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000£

فروش‌نرفته

اثری از حراج قبلی

  • صمصام ابن ذوالفقار 20 مرداد 1400

    پرتره‌ی مظفرالدین‌شاه قاجار 70 × 50 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

    شماره اثر: 1407 تخمینی: 4,000 - 6,000£ قیمت چکش‌خورده: 3,600£
bktop