حراجی نقاشی‌های زیبا

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حراجی نقاشی‌های زیبا
حراج هنرهای زیبا جان نیکولسنز | فرنهورست

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 20 مرداد 1400

حراج هنرهای زیبا جان نیکولسنز

آثار ایرانی

صمصام ابن ذوالفقار
صمصام ابن ذوالفقار

شماره اثر 1407

پرتره‌ی مظفرالدین‌شاه قاجار

رنگ روغن روی بوم

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000£

قیمت فروش رفته: 3,600£

bktop