حراج هنرهای زیبا و آنتیک زمستان

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حراج هنرهای زیبا و آنتیک زمستان
آکشن جی. جیمز | پلیموث

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 14 اسفند 1400

آکشن جی. جیمز

آثار ایرانی

یراوند نهاپتیان
یراوند نهاپتیان

شماره اثر 169

1334 | اصفهان

آبرنگ روی کاغذ

39.5 × 53.3سانتی‌متر

براورد: 400 - 800$

قیمت فروش رفته: 350$

bktop