فروش هنرهای زیبا و وسايل

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فروش هنرهای زیبا و وسايل
هتل حراج مون‌پلیه لُنگدُک | مون‌پلیه

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 3 ارديبهشت 1400

هتل حراج مون‌پلیه لُنگدُک

آثار ایرانی

مشی چنگیزی
مشی چنگیزی

شماره اثر 507

پرتره‌ی مرد جوان

رنگ روغن روی بوم

73 × 60سانتی‌متر

براورد: 400 - 600€

فروش‌نرفته

bktop