هنر قرن نوزدهم و بیستم - هنر مدرن

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر قرن نوزدهم و بیستم - هنر مدرن
هیستوریا | برلین

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 1 شهريور 1400

هیستوریا

آثار ایرانی

حمید مهرنیا
حمید مهرنیا

شماره اثر 7269

چشم‌انداز اتمسفری از یک شهر بندری در زمستان

رنگ روغن روی بوم

50 × 60سانتی‌متر

شروع قیمت از: 150€

قیمت فروش رفته: 150€

حمید مهرنیا
حمید مهرنیا

شماره اثر 7270

رنگ روغن روی بوم

60 × 50سانتی‌متر

شروع قیمت از: 150€

فروش‌نرفته

فاطمه عیوضی
فاطمه عیوضی

شماره اثر 8385

1399 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

70 × 50سانتی‌متر

شروع قیمت از: 390€

فروش‌نرفته

فاطمه عیوضی
فاطمه عیوضی

شماره اثر 8386

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

70 × 50سانتی‌متر

شروع قیمت از: 200€

فروش‌نرفته

فاطمه عیوضی
فاطمه عیوضی

شماره اثر 8387

1395 | بدون عنوان

زغال روی کاغذ

35 × 49سانتی‌متر

شروع قیمت از: 180€

فروش‌نرفته

فاطمه عیوضی
فاطمه عیوضی

شماره اثر 8389

بدون عنوان

مداد رنگی و کلاژ روی کاغذ

42 × 102سانتی‌متر

شروع قیمت از: 390€

قیمت فروش رفته: 420€

اثری از حراج قبلی

  • فاطمه عیوضی 10 فروردين 1400

    1399 | بدون عنوان 80 × 60 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

    شماره اثر: 8127 قیمت چکش‌خورده: 240€
bktop