icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنرهای زیبا،‌ دیزاین و آثار تزيینی
هرمیتاژ فاین آرت | موناکو

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 25 اسفند 1400

هرمیتاژ فاین آرت

آثار ایرانی

ژازه تباتبایی
ژازه تباتبایی

شماره اثر 782

پیکر نشسته با گل‌

گواش روی کاغذ

48 × 35سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 2,500€

قیمت فروش رفته: 3,200€

bktop