icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر مدرن و معاصر
هنریز | موترشتادت

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 2 ارديبهشت 1401

هنریز

آثار ایرانی

پریناز باجالانلو
پریناز باجالانلو

شماره اثر 04-6434

سوار زره پوش

رنگ روغن روی مخمل سیاه

125 × 85سانتی‌متر

براورد: 500€

اعلام‌نشده

پریناز باجالانلو
پریناز باجالانلو

شماره اثر 04-6435

فرش روی تخت

رنگ روغن روی مخمل سیاه

106 × 80سانتی‌متر

براورد: 500€

قیمت فروش رفته: 960€

پریناز باجالانلو
پریناز باجالانلو

شماره اثر 04-6437

فرش

رنگ روغن روی مخمل سیاه

80 × 104سانتی‌متر

براورد: 500€

قیمت فروش رفته: 2,000€

پریناز باجالانلو
پریناز باجالانلو

شماره اثر 04-6484

زنی در برابر آینه

رنگ روغن روی بوم

145 × 95سانتی‌متر

براورد: 700€

اعلام‌نشده

bktop