icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنرهای زیبا
هنریز | موترشتادت

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 6 فروردين 1401

هنریز

آثار ایرانی

انوش رهنوردکار
انوش رهنوردکار

شماره اثر 03-6042

فارمَن

رنگ روغن روی بوم

80 × 100سانتی‌متر

براورد: 250€

اعلام‌نشده

bktop