icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنرهای زیبا و مدرن
هنریز | موترشتادت

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 8 دى 1400

هنریز

آثار ایرانی

حسین محجوبی
حسین محجوبی

شماره اثر 6523

1361 | ایران، چشم اندازی با درختان و اسب‌ها کنار رود

رنگ روغن روی بوم

25 × 25سانتی‌متر

براورد: 1,200 - 2,400€

فروش‌نرفته

bktop