حراج زماندار هنر مدرن و معاصر - فصل دوم

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حراج زماندار هنر مدرن و معاصر - فصل دوم
فیدسارته | ونیز

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 31 خرداد 1400

فیدسارته

آثار ایرانی

عباس قریب
عباس قریب

شماره اثر 240

1391 | بدون عنوان

عکس دیجیتال

20 × 30سانتی‌متر

براورد: 150€

فروش‌نرفته

bktop