icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
ای. جیز آکشن | گلندیل

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 28 خرداد 1401

ای. جیز آکشن

آثار ایرانی

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1250A

بدون عنوان

کرایون روی کاغذ

28 × 19سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 475$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1250B

1350 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی کاغذ

19 × 24.1سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 500$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1250C

1365 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

20.3 × 30.5سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 300$

اثری از حراج قبلی

  • اردشیر محصص 21 خرداد 1401

    بدون عنوان 20.3 × 28 سانتی‌متر ماژیک روی کاغذ

    شماره اثر: 1288 قیمت چکش‌خورده: 600$
bktop