icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنرهای زیبا، جواهرات و آثار کلکسیونی
ای. جیز آکشن | گلندیل

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 14 خرداد 1401

ای. جیز آکشن

آثار ایرانی

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1291

1369 | بدون عنوان

کرایون روی کاغذ

28 × 17.8سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 70$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1292

بدون عنوان

ماژیک روی کاغذ

19 × 28سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 500$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1293

1351 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

20.3 × 29.2سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 275$

اثری از حراج قبلی

  • اردشیر محصص 7 خرداد 1401

    بدون عنوان 20.3 × 28 سانتی‌متر ماژیک روی کاغذ

    شماره اثر: 1175 قیمت چکش‌خورده: 700$
bktop