هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
ای. جیز آکشن | گلندیل

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز پیش‌نمایش : 25 تا 31 ارديبهشت 1401

روز حراجی : شنبه، 31 ارديبهشت 1401

ای. جیز آکشن

آثار ایرانی

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1255

بدون عنوان

ماژیک روی کاغذ

26.7 × 20.3سانتی‌متر

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1256

1351 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

30.5 × 20.3سانتی‌متر

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1257

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

21.6 × 30.5سانتی‌متر

اثری از حراج قبلی

  • اردشیر محصص 24 ارديبهشت 1401

    1352 | بدون عنوان 19 × 28 سانتی‌متر جوهر روی کاغذ

    شماره اثر: 1222 قیمت چکش‌خورده: 1,000$
bktop