icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جواهرات زیبا، هنرهای زیبا و گیتار
ای. جیز آکشن | گلندیل

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 2 بهمن 1400

ای. جیز آکشن

آثار ایرانی

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1286

1369 | بدون عنوان

ماژیک روی کاغذ

29.2 × 21سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 275$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1287

1384 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

29.2 × 21سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 325$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1288

1365 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

35.5 × 21سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 550$

اثری از حراج قبلی

  • اردشیر محصص 11 دى 1400

    بدون عنوان 30.5 × 21.6 سانتی‌متر ترکیب مواد روی کاغذ

    شماره اثر: 2271 قیمت چکش‌خورده: 300$
bktop