دوازدهمین فروش آثار آنتیک و کلکسیونی و هنرهای زیبا

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دوازدهمین فروش آثار آنتیک و کلکسیونی و هنرهای زیبا
ای. جیز آکشن | گلندیل

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 22 خرداد 1400

ای. جیز آکشن

آثار ایرانی

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1019

1375 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

25.4 × 19سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 750$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1020

1365 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

21.6 × 28سانتی‌متر

شروع قیمت از: 75$

قیمت فروش رفته: 1,100$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1021

1353 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی کاغذ

40.6 × 17.8سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 1,200$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1022

1377 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی کاغذ

21.6 × 30.5سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 600$

اثری از حراج قبلی

  • اردشیر محصص 1 خرداد 1400

    1364 | بدون عنوان 25.4 × 20.3 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی کاغذ

    شماره اثر: 1207 قیمت چکش‌خورده: 750$
bktop