جواهرات زیبا، هنرهای زیبا و آثار کلکسیونی

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جواهرات زیبا، هنرهای زیبا و آثار کلکسیونی
ای. جیز آکشن | گلندیل

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 11 ارديبهشت 1400

ای. جیز آکشن

آثار ایرانی

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1213

1380 | بدون عنوان

جوهر روی بوم

21.6 × 28سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 475$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1214

1365 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی کاغذ

25.4 × 21.6سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 375$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1215

بدون عنوان

لیتوگراف

28 × 21.6سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 80$

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 1216

بدون عنوان

میکس‌مدیا روی کاغذ

28 × 20.3سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 1,300$

اثری از حراج قبلی

  • اردشیر محصص 4 ارديبهشت 1400

    1365 | بدون عنوان 25.4 × 20.3 سانتی‌متر میکس‌مدیا

    شماره اثر: 1262 قیمت چکش‌خورده: 750$
bktop