حراجی 598 نوامبر

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حراجی 598 نوامبر
دوران | مادرید

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 3 آذر 1400

دوران

آثار ایرانی

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 239

گاوبازی

حکاکی

53 × 40سانتی‌متر

شروع قیمت از: 120€

فروش‌نرفته

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 240

1355 | گاوبازی

حکاکی

53 × 40سانتی‌متر

شروع قیمت از: 120€

فروش‌نرفته

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 241

1355 | پیکادور

حکاکی

40 × 53سانتی‌متر

شروع قیمت از: 120€

فروش‌نرفته

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 299

1357 | رباعیات

حکاکی

شروع قیمت از: 1,500€

قیمت فروش رفته: 1,500€

bktop