آثار برجسته‌ی عکاسی معاصر از مجموعه‌ی کوریگان

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آثار برجسته‌ی عکاسی معاصر از مجموعه‌ی کوریگان
دویچِر اند هَکِت آنلاین | ملبورن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 15 تير 1400

دویچِر اند هَکِت آنلاین

آثار ایرانی

حسین والامنش
حسین والامنش

شماره اثر 16

1384 | آشیانه کردن

چاپِ دیجیتال

110 × 131سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 3,000$

قیمت فروش رفته: 1,750$

حسین والامنش
حسین والامنش

شماره اثر 25

1379 | به یاد برف 1 و 2

عکس

50 × 148سانتی‌متر

براورد: 2,300 - 3,800$

قیمت فروش رفته: 2,250$

bktop