نقاشی - مجسمه - هنر شرقی - جواهرات

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نقاشی - مجسمه - هنر شرقی - جواهرات
حراجی چاویلی | چاویلی

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 30 آبان 1400

حراجی چاویلی

آثار ایرانی

حسین کاظمی
حسین کاظمی

شماره اثر 72

1333 | پرتره‌ها

رنگ روغن روی بوم

براورد: 3,000 - 5,000€

قیمت فروش رفته: 1,800€

bktop