لیتوگراف، اچینگ، پوستر و طراحی

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
لیتوگراف، اچینگ، پوستر و طراحی
کادرُن اس. وی. وی. | پاریس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 30 فروردين 1401

کادرُن اس. وی. وی.

آثار ایرانی

چارلز حسین زنده‌رودی
چارلز حسین زنده‌رودی

شماره اثر 58

انحطاط بُن‌مایه‌های خطاطی

لیتوگرافی

75 × 55سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 3,500€

فروش‌نرفته

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 244

بدون عنوان

لیتوگراف

85 × 61سانتی‌متر

براورد: 300 - 400€

فروش‌نرفته

bktop