هنر مدرن و معاصر

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر مدرن و معاصر
کازه داسته بابوئینو | رم

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 25 اسفند 1400

کازه داسته بابوئینو

آثار ایرانی

آلفونسو آوانسیان
آلفونسو آوانسیان

شماره اثر 335

چشم‌انداز آمبرو

رنگ روغن روی بوم

60 × 80سانتی‌متر

براورد: 200 - 300€

اعلام‌نشده

bktop