icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنرهای زیبا و مجسمه
بُرستو و هیوِت | بَتِل

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 24 آذر 1401

آثار ایرانی

یرواند ناهاپتیان
یرواند ناهاپتیان

شماره اثر 603

1340 | مسجد اصفهان

آبرنگ روی کاغذ

46 × 58سانتی‌متر

براورد: 200 - 300£

قیمت فروش رفته: 900£

bktop