هنر مدرن و معاصر

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 31 شارل حسین زنده‌رودی

1353 | میس + کوگ

100 × 75سانتی‌متر

اکریلیک روی بوم

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی: 6 خرداد 1400

برآورد: 3,000 - 4,000€

قیمت چکش‌خورده: 14,100€

قیمت فروش رفته: 17,490€

نتایج قبلی
bktop