icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر مدرن و معاصر
حراج بابوئینو رم | رم

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 25 اسفند 1400

حراج بابوئینو رم

آثار ایرانی

آلفونس آوانسیان
آلفونس آوانسیان

شماره اثر 335

چشم‌انداز آمبرو

رنگ روغن روی بوم

60 × 80سانتی‌متر

براورد: 200 - 300€

فروش‌نرفته

bktop