icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حراج دارایی نیویورک
آکشنز اَت شوپلِیس | نیویورک

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 14 آبان 1402

آکشنز اَت شوپلِیس

آثار ایرانی

نیلوفر بنی‌صدر
نیلوفر بنی‌صدر

شماره اثر 153

من یک هندو هستم

تصویر دیجیتال

41.91 × 27.94سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 4,000$

قیمت فروش رفته: 1,250$

bktop