icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تیت‌وارد - آرتسی: توسط مجموعه‌داران برای مجموعه‌داران
حراج آرتسی | نیویورک

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 26 ارديبهشت 1403

آثار ایرانی

مهدی قدیانلو
مهدی قدیانلو

شماره اثر 123

1396 | سودهای مرده

چاپ اسکرین رنگی روی کاغذ بافته‌شده

68.5 × 102سانتی‌متر

براورد: 400 - 600£

اعلام‌نشده

مهدی قدیانلو
مهدی قدیانلو

شماره اثر 124

1396 | پازل متروکه

چاپ سیلک اسکرین با پرداخت نهایی دست روی کاغذ بافته‌شده

82.4 × 68.5سانتی‌متر

براورد: 500 - 800£

اعلام‌نشده

مهدی قدیانلو
مهدی قدیانلو

شماره اثر 125

1394 | زمان صفر

چاپ اسکرین روی کاغذ بافته‌شده، پرداخت نهایی با دست

82.4 × 82.4سانتی‌متر

براورد: 500 - 700£

اعلام‌نشده

bktop