icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
میراث: هنر معاصر دردسترس
حراج آرتسی | نیویورک

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 17 بهمن 1402

آثار ایرانی

آلاء دهقان
آلاء دهقان

شماره اثر 37078

روز زایش، دهان‌سوخته (۲ اثر)

ترکیب مواد روی کاغذ

براورد: 600 - 800$

اعلام‌نشده

bktop