اِوری بادی- چهره و فیگور در عکاسی

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اِوری بادی- چهره و فیگور در عکاسی
آرت‌نِت آنلاین | نیویورک

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 20 مرداد 1400

آرت‌نِت آنلاین

آثار ایرانی

شیرین نشاط
شیرین نشاط

شماره اثر 134739

1387 | فائزه

سی. پرینت و جوهر

34.4 × 28سانتی‌متر

براورد: 20,000 - 30,000$

اعلام‌نشده

شیرین نشاط
شیرین نشاط

شماره اثر 134739

1387 | فائزه

سی. پرینت و جوهر

34.4 × 28سانتی‌متر

براورد: 20,000 - 30,000$

اعلام‌نشده

شیرین نشاط
شیرین نشاط

شماره اثر 134743

1374 | بدون عنوان

سیلورپرینت ژلاتینی

25 × 17سانتی‌متر

براورد: 25,000 - 35,000$

اعلام‌نشده

شیرین نشاط
شیرین نشاط

شماره اثر 134746

1374 | بدون عنوان

سیلورپرینت ژلاتینی با نوشته‌ی اصل

25 × 17سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 50,000$

اعلام‌نشده

bktop