icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مزایده زیروآکشن
آرتیبیشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 23 آبان 1401

آرتیبیشن

هفت اثر با پایه قیمت صفر تومان در آرتیبیشن

آثار ایرانی

ساوالان جماعتی
ساوالان جماعتی

شماره اثر 1

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

40 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 4,000,000 Toman

فراز ناصر شریف
فراز ناصر شریف

شماره اثر 2

بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم

100 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 1,000,000 Toman

محمدحسین آریایی
محمدحسین آریایی

شماره اثر 3

بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

70 × 100سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 4,000,000 Toman

مهدی منتصری
مهدی منتصری

شماره اثر 4

بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

50 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 5,000,000 Toman

ترحم سلمانی
ترحم سلمانی

شماره اثر 5

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

70 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 5,000,000 Toman

حسین بهرامی
حسین بهرامی

شماره اثر 6

بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

50 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 6,000,000 Toman

دلارا پاکدل
دلارا پاکدل

شماره اثر 7

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

30 × 60سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 7,000,000 Toman

اثری از حراج قبلی

  • علی گلستانه 30 شهريور 1401

    1399 | بدون عنوان 50 × 70 سانتی‌متر مدادرنگی روی مقوا

    شماره اثر: 1 قیمت چکش‌خورده: 40,000,000 Toman
bktop