icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نهمین مزایده آنلاین آرتیبیشن
آرتیبیشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 13 شهريور 1400

آرتیبیشن

آثار ایرانی

محمد احصایی
محمد احصایی

شماره اثر 1

بدون عنوان

رنگ ماشین روی مقوا

70 × 73سانتی‌متر

شروع قیمت از: 130,000,000 Toman

فروش‌نرفته

عبدی اسبقی
عبدی اسبقی

شماره اثر 2

1400 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

100 × 120سانتی‌متر

شروع قیمت از: 30,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 38,000,000 Toman

مرتضی اسدی
مرتضی اسدی

شماره اثر 3

1389 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

150 × 100سانتی‌متر

شروع قیمت از: 20,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 24,000,000 Toman

سمیرا اسکندرفر
سمیرا اسکندرفر

شماره اثر 4

1386 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

100 × 100سانتی‌متر

شروع قیمت از: 8,000,000 Toman

فروش‌نرفته

فرح اصولی
فرح اصولی

شماره اثر 5

بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

30 × 30سانتی‌متر

شروع قیمت از: 55,000,000 Toman

فروش‌نرفته

هانیبال الخاص
هانیبال الخاص

شماره اثر 6

1381 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی مقوا

30 × 42سانتی‌متر

شروع قیمت از: 25,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 27,000,000 Toman

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 7

خوی کرده

میکس‌مدیا روی بوم

75 × 60سانتی‌متر

شروع قیمت از: 80,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 85,000,000 Toman

صادق تبریزی
صادق تبریزی

شماره اثر 8

1379 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی چوب

50 × 55سانتی‌متر

شروع قیمت از: 100,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 140,000,000 Toman

محمدعلی ترقی جاه
محمدعلی ترقی جاه

شماره اثر 9

بدون عنوان

رنگ روغن روی مقوا

66 × 96سانتی‌متر

شروع قیمت از: 110,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 135,000,000 Toman

حسن روح‌الامین
حسن روح‌الامین

شماره اثر 10

1395 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی بوم

80 × 100سانتی‌متر

شروع قیمت از: 25,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 30,000,000 Toman

پرویز تناولی
پرویز تناولی

شماره اثر 11

1393 | بدون عنوان

برنز

5 × 5 × 8سانتی‌متر

شروع قیمت از: 130,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 155,000,000 Toman

گارنیک درهاکوپیان
گارنیک درهاکوپیان

شماره اثر 12

بدون عنوان

سیمان و رنگ روغن روی چوب

90 × 90سانتی‌متر

شروع قیمت از: 110,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 135,000,000 Toman

مصطفی دشتی
مصطفی دشتی

شماره اثر 13

1395 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

200 × 200سانتی‌متر

شروع قیمت از: 40,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 52,000,000 Toman

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 14

1349 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

21 × 35سانتی‌متر

شروع قیمت از: 50,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 65,000,000 Toman

سهراب سپهری
سهراب سپهری

شماره اثر 15

بدون عنوان

خودکار روی کاغذ

36 × 22سانتی‌متر

شروع قیمت از: 70,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 75,000,000 Toman

جلال شباهنگی
جلال شباهنگی

شماره اثر 16

1389 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

100 × 150سانتی‌متر

شروع قیمت از: 150,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 165,000,000 Toman

علی اکبر صادقی
علی اکبر صادقی

شماره اثر 17

1370 | بدون عنوان

آبرنگ روی مقوا

21 × 31سانتی‌متر

شروع قیمت از: 30,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 36,000,000 Toman

هادی روشن ضمیر
هادی روشن ضمیر

شماره اثر 18

1390 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

140 × 140سانتی‌متر

شروع قیمت از: 12,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 21,000,000 Toman

محمد فاسونکی
محمد فاسونکی

شماره اثر 19

1348 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

100 × 80سانتی‌متر

شروع قیمت از: 40,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 45,000,000 Toman

ابراهیم فرجی
ابراهیم فرجی

شماره اثر 20

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

100 × 70سانتی‌متر

شروع قیمت از: 40,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 54,000,000 Toman

عباس کیارستمی
عباس کیارستمی

شماره اثر 21

1390 | بدون عنوان

چاپ سیاه‌ و سفید روی مقوا

59 × 89سانتی‌متر

شروع قیمت از: 85,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 85,000,000 Toman

علی گلستانه
علی گلستانه

شماره اثر 22

1349 | بدون عنوان

ماژیک روی مقوا

72 × 54سانتی‌متر

شروع قیمت از: 20,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 26,000,000 Toman

فریده لاشایی
فریده لاشایی

شماره اثر 23

1373 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی مقوا

41 × 30سانتی‌متر

شروع قیمت از: 60,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 62,500,000 Toman

مهرداد محب‌علی
مهرداد محب‌علی

شماره اثر 24

1388 | بدون عنوان

میکس‌مدیا روی مقوا

49 × 61سانتی‌متر

شروع قیمت از: 30,000,000 Toman

فروش‌نرفته

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 25

1354 | بدون عنوان

راپید و مداد رنگی روی مقوا

21 × 26سانتی‌متر

شروع قیمت از: 30,000,000 Toman

فروش‌نرفته

مهدی نبوی
مهدی نبوی

شماره اثر 26

1393 | بدون عنوان

آینه‌کاری روی گچ

22 × 75 × 61سانتی‌متر

شروع قیمت از: 15,000,000 Toman

فروش‌نرفته

نصرت‌اله مسلمیان
نصرت‌اله مسلمیان

شماره اثر 27

1398 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

60 × 60سانتی‌متر

شروع قیمت از: 60,000,000 Toman

فروش‌نرفته

سیاوش مظلومی پور
سیاوش مظلومی پور

شماره اثر 28

1393 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

108 × 80سانتی‌متر

شروع قیمت از: 25,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 45,000,000 Toman

منوچهر معتبر
منوچهر معتبر

شماره اثر 29

1380 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

40 × 30سانتی‌متر

شروع قیمت از: 30,000,000 Toman

فروش‌نرفته

منوچهر نیازی
منوچهر نیازی

شماره اثر 30

1395 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

100 × 150سانتی‌متر

شروع قیمت از: 80,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 85,000,000 Toman

رضا یحیایی
رضا یحیایی

شماره اثر 31

1397 | بدون عنوان

کروم

28 × 47 × 47سانتی‌متر

شروع قیمت از: 35,000,000 Toman

فروش‌نرفته

محسن وزیری مقدم
محسن وزیری مقدم

شماره اثر 33

1393 | بدون عنوان

اکریلیک روی مقوا

32 × 40سانتی‌متر

شروع قیمت از: 70,000,000 Toman

فروش‌نرفته

اثری از حراج قبلی

  • ناصر عصار 2 شهريور 1400

    بدون عنوان 69 × 52 سانتی‌متر سیلک اسکرین روی مقوا

    شماره اثر: 1 قیمت چکش‌خورده: 13,000,000 Toman
bktop