icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر آبستره و معاصر: نقاشان خارجی از صحنه پاریسی
اَدِر | پاریس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 13 آذر 1394

اَدِر

آثار ایرانی

بهمن محصص
بهمن محصص

شماره اثر 117

1345 | پرسوناژ

رنگ‌روغن روی بوم

81.5 × 60سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 40,000€

قیمت فروش رفته: 71,000€

بهمن محصص
بهمن محصص

شماره اثر 118

1354 | پِرسوناژ

برنز

38سانتی‌متر

براورد: 20,000 - 30,000€

قیمت فروش رفته: 33,000€

هوشنگ پزشک‌نیا
هوشنگ پزشک‌نیا

شماره اثر 119

شخصیت‌ها

میکس مدیا و رنگ روغن روی کاغذ لمینت شده روی بوم

50 × 100سانتی‌متر

براورد: 20,000 - 30,000€

قیمت فروش رفته: 26,000€

قاسم حاجی‌زاده
قاسم حاجی‌زاده

شماره اثر 120

1367 | زن نشسته

میکس مدیا روی بوم

81 × 60سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

قیمت فروش رفته: 3,500€

فرامرز پیلارام
فرامرز پیلارام

شماره اثر 121

1350 | مقدس

رنگ روغن روی بوم

49 × 69.5سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000€

قیمت فروش رفته: 7,000€

محمد احصایی
محمد احصایی

شماره اثر 122

گلها

میکس مدیا روی بوم

150 × 85سانتی‌متر

براورد: 40,000 - 50,000€

فروش‌نرفته

محمد احصایی
محمد احصایی

شماره اثر 123

گل‌های قرمز

میکس مدیا روی بوم

74 × 59سانتی‌متر

براورد: 12,000 - 15,000€

قیمت فروش رفته: 10,000€

محمد احصایی
محمد احصایی

شماره اثر 124

ترکیب‌بندی

اکریلیک روی مقوا

47 × 69سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 10,000€

قیمت فروش رفته: 6,300€

جعفر روحبخش
جعفر روحبخش

شماره اثر 125

1354 | ترکیب‌بندی

رنگ‌ روغن روی بوم

65 × 54سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

قیمت فروش رفته: 6,500€

مسعود عربشاهی
مسعود عربشاهی

شماره اثر 126

1344 | ترکیب‌بندی

گواش

30 × 21سانتی‌متر

براورد: 500 - 800€

قیمت فروش رفته: 500€

مسعود عربشاهی
مسعود عربشاهی

شماره اثر 127

1344 | ترکیب‌بندی

میکس مدیا روی کاغذ

29.7 × 21سانتی‌متر

براورد: 600 - 800€

قیمت فروش رفته: 1,400€

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 128

1344 | پرتره

نقاشی هایی با جوهر و آب رنگ چسبانده شده روی یک تخته

براورد: 500 - 600€

قیمت فروش رفته: 500€

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 129

1344 | صورت‌ها

نقاشی با جوهر و آب رنگ چسبانده شده روی یک تخته

29 × 21سانتی‌متر

براورد: 500 - 600€

قیمت فروش رفته: 500€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 130

ترکیب‌بندی

لیتوگرافی

75 × 56سانتی‌متر

براورد: 500 - 600€

قیمت فروش رفته: 3,600€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 131

ترکیب‌بندی

لیتوگرافی

75 × 56سانتی‌متر

براورد: 500 - 600€

قیمت فروش رفته: 3,600€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 132

ترکیب‌بندی

لیتوگراف رنگی

75 × 56سانتی‌متر

براورد: 500 - 600€

قیمت فروش رفته: 2,200€

اثری از حراج قبلی

  • یرواند ناهاپتیان 11 آذر 1394

    1338 | منظره‌ی ورودی مسجد «مادر شاه» در چهارباغ اصفهان 58.7 × 45 سانتی‌متر آبرنگ

    شماره اثر: 58 تخمینی: 600 - 800€ قیمت چکش‌خورده: 2,100€
bktop