icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر پسا-جنگ و معاصر
اَدِر | پاریس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 17 اسفند 1402

اَدِر

اثری از حراج قبلی

  • لیلی متین دفتری 3 اسفند 1402

    1362 | گیاهان سبز در یک گلدان 47 × 36 سانتی‌متر مدادرنگی

    شماره اثر: 51 تخمینی: 1,500 - 2,000€
bktop