icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
عکس‌ها - به‌مناسبت پاریس فوتو
اَدِر | پاریس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 19 آبان 1401

اَدِر

آثار ایرانی

رضا دقتی
رضا دقتی

شماره اثر 8

1364 | رویای یک آموزگار، فرمانده مسعود، افغانستان

چاپ لامبدا

30 × 45سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

قیمت فروش رفته: 6,400€

اثری از حراج قبلی

  • کامران دیبا 23 آذر 1400

    1349 | ترکیب‌بندی 78 × 119 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

    شماره اثر: 67 تخمینی: 2,500 - 3,000€
bktop