icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر شرق
اَدِر | پاریس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 12 آذر 1393

اَدِر

نکات مهم حراجی

  • تعداد آثار ایرانی  2

آثار ایرانی

یرواند ناهاپتیان
یرواند ناهاپتیان

شماره اثر 43

اندرونی یک کارخانه‌ی آرد

آبرنگ

85 × 105سانتی‌متر

براورد: 300 - 500€

قیمت فروش رفته: 1,100€

یرواند ناهاپتیان
یرواند ناهاپتیان

شماره اثر 44

1343 | اندرونی مسجد شاه اصفهان

آبرنگ

65 × 76سانتی‌متر

براورد: 600 - 800€

قیمت فروش رفته: 1,200€

اثری از حراج قبلی

  • بهمن محصص 21 خرداد 1393

    1352 | ماهی، گلدان و بطری 46 × 115 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

    شماره اثر: 239.B تخمینی: 12,000 - 15,000€ قیمت چکش‌خورده: 68,000€
bktop