icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر انتزاعی و معاصر: نقاشان خارجی برآمده از صحنه‌ی هنر پاریس
اَدِر | پاریس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 19 آذر 1393

اَدِر

آثار ایرانی

محمد احصایی
محمد احصایی

شماره اثر 187

1351 | ترکیب خوشنویسی

رنگ روغن روی بوم

35 × 35سانتی‌متر

براورد: 20,000 - 25,000€

فروش‌نرفته

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 188

1346 | ترکیب‌بندی

گواش و جوهر روی کاغذ

27 × 41سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000€

قیمت فروش رفته: 6,500€

منصور قندریز
منصور قندریز

شماره اثر 189

1339 | ترکیب‌بندی

رنگ روغن روی بوم

100 × 65سانتی‌متر

براورد: 10,000 - 15,000€

قیمت فروش رفته: 65,000€

بهجت صدر
بهجت صدر

شماره اثر 190

1352 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

48 × 28.5سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

قیمت فروش رفته: 4,200€

بهجت صدر
بهجت صدر

شماره اثر 191

1369 | ترکیب‌بندی

نقاشی و عکس

50 × 65سانتی‌متر

براورد: 10,000 - 12,000€

قیمت فروش رفته: 11,000€

بهجت صدر
بهجت صدر

شماره اثر 192

توتِم

جوهر روی کاغذ گلاسه

33 × 23سانتی‌متر

براورد: 400 - 500€

قیمت فروش رفته: 500€

بهجت صدر
بهجت صدر

شماره اثر 193

بدون عنوان

میکس‌مدیا روی کاغذ

17 × 24سانتی‌متر

براورد: 300 - 400€

قیمت فروش رفته: 450€

بهجت صدر
بهجت صدر

شماره اثر 194

کناره‌ی دریا

میکس‌مدیا روی کاغذ

20 × 27سانتی‌متر

براورد: 500 - 600€

قیمت فروش رفته: 650€

بهجت صدر
بهجت صدر

شماره اثر 195

بدون عنوان

براورد: 400 - 500€

قیمت فروش رفته: 500€

بهجت صدر
بهجت صدر

شماره اثر 196

بدون عنوان

آبرنگ

براورد: 500 - 600€

قیمت فروش رفته: 450€

بهجت صدر
بهجت صدر

شماره اثر 197

بدون عنوان

براورد: 600 - 800€

قیمت فروش رفته: 550€

جعفر روحبخش
جعفر روحبخش

شماره اثر 198

1353 | ترکیب‌بندی

گواش روی کاغذ

62 × 44سانتی‌متر

براورد: 5,000 - 6,000€

قیمت فروش رفته: 5,500€

جعفر روحبخش
جعفر روحبخش

شماره اثر 199

1372 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

33 × 33سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 2,400€

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 200

1342 | بدون عنوان

میکس مدیا، کاغذ روی بوم

63 × 48سانتی‌متر

براورد: 600 - 800€

قیمت فروش رفته: 3,800€

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 201

1342 | ترکیب‌بندی

آبرنگ روی کاغذ

75 × 50سانتی‌متر

براورد: 1,200 - 1,500€

قیمت فروش رفته: 4,500€

قاسم حاجی‌زاده
قاسم حاجی‌زاده

شماره اثر 202

1367 | زن دراز کشیده در میان گل‌ها

میکس مدیا روی بوم

81 × 100سانتی‌متر

براورد: 7,000 - 9,000€

قیمت فروش رفته: 8,500€

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 203

ترکیب‌بندی

اکریلیک روی بوم

100 × 73سانتی‌متر

براورد: 5,000 - 6,000€

قیمت فروش رفته: 5,800€

کتایون روحی
کتایون روحی

شماره اثر 204

1391 | منطق‌الطیر (زبان مرغان)، جستجو

رنگ روغن روی بوم

120 × 120سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 3,000€

فروش‌نرفته

مصطفی دشتی
مصطفی دشتی

شماره اثر 205

1385 | ترکیب‌بندی

اکریلیک روی بوم

139 × 157سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000€

فروش‌نرفته

میترا فراهانی
میترا فراهانی

شماره اثر 206

1381 | آبشاره

پاستل

120 × 80سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

فروش‌نرفته

اثری از حراج قبلی

  • یرواند ناهاپتیان 12 آذر 1393

    1343 | اندرونی مسجد شاه اصفهان 65 × 76 سانتی‌متر آبرنگ

    شماره اثر: 44 تخمینی: 600 - 800€ قیمت چکش‌خورده: 1,200€
bktop