icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نقاشی‌های مدرن، هنر انتزاعی سال‌های دهه‌ی 50
اَدِر | پاریس

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 28 آبان 1389

اَدِر

آثار ایرانی

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 35

1355 | ترکیب‌بندی

لیتوگراف

75 × 53سانتی‌متر

براورد: 400 - 500€

قیمت فروش رفته: 500€

رضا مافی
رضا مافی

شماره اثر 170

1349 | مرغ بسم‌الله

میکس مدیا

48 × 67سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

قیمت فروش رفته: 4,800€

صادق بریرانی
صادق بریرانی

شماره اثر 171

1353 | خوشنویسی

میکس‌مدیا روی کاغذ قهوه‌ای

50 × 65سانتی‌متر

براورد: 300 - 400€

قیمت فروش رفته: 250€

صادق بریرانی
صادق بریرانی

شماره اثر 172

1353 | خوشنویسی

میکس‌مدیا

50 × 65سانتی‌متر

براورد: 300 - 400€

قیمت فروش رفته: 250€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 176

1351 | بدون عنوان

براورد: 300 - 400€

قیمت فروش رفته: 450€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 177

1346 | جام در پاشنه‌ی کوچک

سرامیک و سفال

26.5سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000€

فروش‌نرفته

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 178

1372 | ترکیب‌بندی انتزاعی

گواش و کلاژ

54 × 47سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

قیمت فروش رفته: 3,200€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 179

1346 | ترکیب‌بندی

گواش و ماژیک روی کاغذ کرافت

30 × 41.5سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

قیمت فروش رفته: 3,300€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 180

1346 | السا

گواش

28 × 41سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000€

قیمت فروش رفته: 6,500€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 181

1346 | خوشنویسی سفید

جوهر هندی

29.5 × 40سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 2,200€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 182

1346 | خروس

جوهر هندی

36 × 45سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 2,200€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 183

1346 | اردک

جوهر هندی

36 × 50سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 2,800€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 184

1346 | خوشنویسی سیاه

جوهر هندی روی خط های مداد

30 × 40سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 2,800€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 185

1346 | خوشنویسی سفید، صفحه سیاه و سفید

جوهر هندی

36 × 50سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 2,600€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 186

1343 | ترکیب‌بندی انتزاعی

جوهر هندی

30 × 40سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 2,300€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 187

1346 | خروس

جوهر هندی

36 × 44سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 2,400€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 188

1346 | ترکیب‌بندی

جوهر روی کاغذ

36 × 46سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 2,500€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 189

1346 | ترکیب‌بندی

جوهر چینی، گواش و ماژیک

30 × 40سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 3,200€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 190

1346 | طلا و رنگ

جوهر هندی

30 × 40سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 3,400€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 191

1346 | ترکیب چندرنگ

جوهر هندی

30 × 40سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 3,600€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 192

1346 | ترکیب‌بندی انتزاعی

جوهر چینی، گواش و مداد سیاه

30 × 40سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

قیمت فروش رفته: 3,300€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 193

1345 | ترکیبب‌بندی انتزاعی

رنگ روغن روی بوم

117 × 118سانتی‌متر

براورد: 40,000 - 50,000€

قیمت فروش رفته: 38,000€

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 194

1346 | صفحه‌ی سه‌برگ

میکس مدیا

160 × 280سانتی‌متر

براورد: 80,000 - 100,000€

قیمت فروش رفته: 76,000€

حسین کاظمی
حسین کاظمی

شماره اثر 196

1362 | منظره‌ای با گل‌ها

ترکیب مواد روی مقوا

88 × 57سانتی‌متر

براورد: 10,000 - 12,000€

فروش‌نرفته

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 198

1354 | چشم انداز

رنگ روغن روی بوم

100 × 73سانتی‌متر

براورد: 7,000 - 8,000€

فروش‌نرفته

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 199

پرتره‌ی همسر نقاش

رنگ روغن روی کاغذ ماروفلاژ بر روی بوم

100 × 73.5سانتی‌متر

براورد: 7,000 - 8,000€

قیمت فروش رفته: 5,000€

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 200

1341 | ترکیب‌بندی انتزاعی

اکریلیک روی بوم

162 × 114سانتی‌متر

براورد: 10,000 - 12,000€

فروش‌نرفته

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 201

ترکیب‌بندی انتزاعی

اکریلیک روی بوم

146 × 115سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 10,000€

فروش‌نرفته

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 202

1340 | ترکیب‌بندی

میکس مدیا روی کاغذ

50 × 64.5سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 3,500€

فروش‌نرفته

محمد احصایی
محمد احصایی

شماره اثر 203

1374 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

100 × 70سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 40,000€

فروش‌نرفته

مصطفی دشتی
مصطفی دشتی

شماره اثر 204

1386 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

195 × 195سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 10,000€

فروش‌نرفته

ابوالقاسم سعیدی
ابوالقاسم سعیدی

شماره اثر 205

1337 | پرتره‌ی خانم سعیدی

رنگ روغن روی بوم

65.5 × 54سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,000€

قیمت فروش رفته: 700€

مریم شیرین‌لو
مریم شیرین‌لو

شماره اثر 206

1386 | سلام بر زندگی

میکس‌مدیا و کلاژ روی بوم

80 × 80سانتی‌متر

براورد: 2,200 - 2,500€

فروش‌نرفته

داریوش قره زاد
داریوش قره زاد

شماره اثر 207

1387 | ترکیب‌بندی با خودنگاره

اکریلیک روی بوم

100 × 120سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

فروش‌نرفته

منوچهر یکتایی
منوچهر یکتایی

شماره اثر 208

1342 | سه میوه

رنگ روغن روی بوم

39 × 40سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

قیمت فروش رفته: 1,800€

دلبر شهباز
دلبر شهباز

شماره اثر 209

1387 | ترکیب‌بندی انتزاعی

اکریلیک روی بوم

120 × 80سانتی‌متر

براورد: 3,500 - 4,500€

فروش‌نرفته

محمد مساوات
محمد مساوات

شماره اثر 210

1386 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

80 × 80سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

فروش‌نرفته

محمد مساوات
محمد مساوات

شماره اثر 211

1387 | ترکیب‌بندی انتزاعی

اکریلیک روی پنل

120 × 120سانتی‌متر

براورد: 3,500 - 4,000€

فروش‌نرفته

شیده تامی
شیده تامی

شماره اثر 212

1386 | بدون عنوان

اكريليك روى بوم

165 × 144سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

فروش‌نرفته

نادر سعیدی
نادر سعیدی

شماره اثر 213

1387 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

95 × 190سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,500€

قیمت فروش رفته: 1,000€

اثری از حراج قبلی

  • صادق بریرانی 11 فروردين 1389

    1353 | خوشنویسی 50 × 65 سانتی‌متر میکس‌مدیا

    شماره اثر: 279 تخمینی: 400 - 500€
bktop