icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شاهکارها در حرکت: حراجی هنر - روز اول
حراج فرست بید | نیویورک

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 10 تير 1403

حراج فرست بید

این رویداد دارای مجموعه‌ای استثنایی از هنرهای زیبا، شامل آثار هنرمندان مشهوری مانند باب استنلی، پابلو پیکاسو، مارک شاگال و کامران خاورانی، در کنار کارهای امیدوارکننده از هنرمندان جوان و نوظهور است. خلاقیت و مهارت استادان مشهور و رویاپردازان معاصر را کشف کنید. مجموعه‌ی انتخاب‌شده‌ی ما شامل نقاشی‌های رنگ روغن اروپایی قرن بیستم، مجسمه‌های مدرن انتزاعی و آثار هنری معاصر است. هر اثر جوهر نوآوری هنری و میراث فرهنگی را به تصویر می‌کشد و زیبایی بی‌انتها و عمق فرهنگی را ارائه می‌دهد.

وبسایت حراجی

آثار ایرانی

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 27

بدون عنوان

45.7 × 60.9سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 3,000$

فروش‌نرفته

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 28

بدون عنوان

45.7 × 60.9سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 3,000$

قیمت فروش‌رفته: 1,130$

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 29

بدون عنوان

45.7 × 60.9سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 3,000$

فروش‌نرفته

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 30

بدون عنوان

45.7 × 60.9سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 3,000$

فروش‌نرفته

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 31

بدون عنوان

45.7 × 60.9سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 3,000$

قیمت فروش‌رفته: 1,130$

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 32

بدون عنوان

43.1 × 55.8سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 3,000$

قیمت فروش‌رفته: 1,596$

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 33

بدون عنوان

43.1 × 55.8سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 3,000$

فروش‌نرفته

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 35

بدون عنوان

43.1 × 55.8سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 3,000$

فروش‌نرفته

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 36

بدون عنوان

60.9 × 71.1سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,500$

قیمت فروش‌رفته: 1,263$

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 37

بدون عنوان

81.2 × 111.7سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 45,000$

فروش‌نرفته

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 38

بدون عنوان

81.2 × 111.7سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 45,000$

فروش‌نرفته

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 39

بدون عنوان

81.2 × 111.7سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 45,000$

فروش‌نرفته

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 40

بدون عنوان

81.2 × 111.7سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 45,000$

قیمت فروش‌رفته: 11,970$

کامران خاورانی
کامران خاورانی

شماره اثر 41

بدون عنوان

71.1 × 101.6سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 45,000$

فروش‌نرفته

گلناز کیانی
گلناز کیانی

شماره اثر 84

1403 | لایه‌ی آغازین

ترکیب مواد

40.6 × 40.6سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000$

فروش‌نرفته

گلناز کیانی
گلناز کیانی

شماره اثر 85

1403 | بدون عنوان

ترکیب مواد

40.6 × 40.6سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000$

قیمت فروش‌رفته: 2,992$

گلناز کیانی
گلناز کیانی

شماره اثر 86

1403 | بدون عنوان

ترکیب مواد

40.6 × 50.8سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000$

قیمت فروش‌رفته: 2,660$

گلناز کیانی
گلناز کیانی

شماره اثر 87

1403 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

139.7 × 152.4سانتی‌متر

براورد: 12,000 - 16,000$

فروش‌نرفته

bktop