icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

واحد خاکدان

واحد خاکدان بیش‌ از همه با نقاشی‌هایی که از اتاقی متروک با انبوهی از اشیاء قدیمی و درهم‌ریخته‌ تصویر کرده شناخته می‌شود. موضوع اصلی آثار خاکدان ناپایداری زمان، اشیاء و انسان‌هاست. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
wahed khakdan

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop